013 / 371-977 office@gaspetrol.rs

O nama

Gaspetrol DOO, Pančevo je osnovan 1990. godine i od tada radi neprekidno kao pouzdano i uspešno preduzeće u delatnosti prometa nafte i naftnih derivata, koje poseduje vlastite benzinske stanice ili uzima druge stanice u zakup. Naše preduzeće je svoju vlastitu benzinsku stanicu-BP HIPODROM izgradilo 1998. godine. Gaspetrol nikada nije menjao ime.

Prodaja derivata nafte na našim vlastitim ili iznajmljenim maloprodajnim objektima je važan, ali nije jedini segment poslovanja firme. Delatnost preduzeća je i prodaja derivata nafte velikim potrošačima, velikim državnim preduzećima, poljoprivrednim preduzećima, transportnim preduzećima, diplomatsko konzularnim predstavništvima i drugima, isporukom direktno u rezervoare Kupca.

Gaspetrol je jedno od prvih privatnih preduzeća koje je uvezlo sirovu naftu i uslužno je preradilo u Rafineriji nafte Pančevo. Takođe, Gaspetrol je imao veoma obimnu saradnju sa HIP Petrohemija, Pančevo , gde je uslužno proizvodio motorni benzin i bezolovni motorni benzin. Zahvaljujući obema ovim aktivnostima, Gaspetrol je proizveo i prodao 37,000,000 i 38,000,000 litara različitih derivata tokom 2001. i 2002., respektivno.

Od tada, preduzeće je smanjilo svoje aktivnosti u trgovini derivatima nafte i izvršilo diversifikaciju svojih delatnosti. To ne znači da zanemarujemo trgovinu derivatima nafte, naprotiv. Preduzeće redovno pobeđuje u postupcima javnih nabavki za snabdevanje značajnih javnih potrošača u Pančevu i Vršcu. 

Od 2005. godine, Gaspetrol DOO je većinski vlasnik Hemijske industrije Panonija AD iz Pančeva, koja je u velikom prisutna na tržištu Srbije sa proizvodima kućne hemije, kozmetike i industrijskog programa. Takođe, Gaspetrol DOO, odnosno njegovi vlasnici su vlasnici i poljoprivrednog preduzeća Lokve AD, Lokve koje svake godine obrađuje više od 1,500 ha poljoprivrednog zemljišta i ima potpuno obnovljenu mehanizaciju. Naše povezano pravno lice Lokve DOO je vlasnik Mlina i silosa u Velikoj Gredi, sa skladišnim kapacitetom od 10,000 tona merkantilnih proizvoda (pšenice, kukuruza i soje) i kapacitetom proizvodnje brašna od 1,600 tona mesečno. Upravo je Gaspetrol izvoznik brašna u zemlje regiiona u vrednosti od cca 500,000 EUR godišnje.   

Za poslednjih 5 godina, prosečni bruto prihod Gaspetrol DOO je cca 600.000.000,00 din ili cca 5,000.000,00 EUR.

Nadamo se da Vam ovaj kratki pregled aktivnosti našeg preduzeća nije bio zamoran i da će voditi ka započinjanju i/ili proširenju saradnje sa našim preduzećem.

Vrhunski kvalitet goriva

Odlična usluga

Briga o klijentma