013 / 371-977 office@gaspetrol.rs

O nama

Gaspetrol DOO, Pančevo je osnovan 1990. godine i od tada radi neprekidno kao pouzdano i uspešno preduzeće u delatnosti prometa nafte i naftnih derivata, koje poseduje vlastite benzinske stanice ili uzima druge stanice u zakup. Naše preduzeće je svoju vlastitu benzinsku stanicu-BP HIPODROM izgradilo 1998. godine. Gaspetrol nikada nije menjao ime.

Prodaja derivata nafte na našim vlastitim ili iznajmljenim maloprodajnim objektima je važan, ali nije najvažniji segment poslovanja firme. Glavna delatnost preduzeća je prodaja derivata nafte drugim vlasnicima benzinskih stanica, velikim potrošačima, velikim državnim preduzećima, poljoprivrednim preduzećima, transportnim preduzećima, diplomatsko konzularnim predstavništvima i drugima, isporukom direktno u rezervoare Kupca.

Nakon donošenja Uredbe o posebnim uslovima uvoza, prerade i distriucije nafte i naftnih derivata 2001.godine, čime je uvedena zabrana na uvoz derivata u Srbiju, Gaspetrol je jedno od prvih privatnih preduzeća koje je uvezlo sirovu naftu i uslužno je preradilo u Rafineriji nafte Pančevo. Takođe, Gaspetrol je imao veoma obimnu saradnju sa HIP Petrohemija, Pančevo , gde je uslužno proizvodio motorni benzin i bezolovni motorni benzin. Zahvaljujući obema ovim aktivnostima, Gaspetrol je proizveo i prodao 37,000,000 i 38,000,000 litara različitih derivata tokom 2001. i 2002., respektivno.

Gaspetrol DOO, Pančevo, odnosno njegov direktor i osnivač Stanko Šarac je imao viziju o formiranju nacionalne naftne kompanije na privatnoj osnovi, koja bi okupila privatne prometnike iz Republike Srbije i udruženim potencijalom izvršila privatizaciju prometa derivata u Republici Srbiji. Tako je 2001.godine osnovana Nafta AD , preduzeće za uvoz, preradu i distribuciju naftnih derivata koje otada uspešno posluje na tržištu,i prerađuje oko 200.000 tona sirove nafte godišnje, a Gaspetrol DOO je osnivač, akcionar i značajan partner.

Od 2005. godine, Gaspetrol DOO je većinski vlasnik Hemijske industrije Panonija AD iz Pančeva, koja je u velikom prisutna na tržištu Srbije sa proizvodima kućne hemije, kozmetike i industrijskog programa. Takođe, Gaspetrol DOO, odnosno njegovi vlasnici su vlasnici i poljoprivrednog preduzeća Lokve AD, Lokve sa više od 1,300 ha poljoprivrednog zemljišta i potpuno obnovljenom mehanizacijom.

Za poslednjih 5 godina, prosečni bruto prihod Gaspetrol DOO je cca 900.000.000,00 din ili cca 11.850.000,00 EUR.

Nadamo se da Vam ovaj kratki pregled aktivnosti našeg preduzeća nije bio zamoran i da će voditi ka započinjanju i/ili proširenju saradnje sa našim preduzećem.

Vrhunski kvalitet goriva

Odlična usluga

Briga o klijentma