013 / 371-977 office@gaspetrol.rs

Rast cena energenata svih vrsta na svetskim berzama se nastavlja. Trenutno važeće cene (14.10.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  168,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 164,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 94,40 din/lit

Rast cena energenata svih vrsta na svetskim berzama preliva se i kod nas. Evrodizel nije bio preko 800 USD/ton od oktobra 2018. Trenutno važeće cene (11.10.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  167,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 163,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 93,90 din/lit

Trenutno važeće cene (08.10.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  166,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 163,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 93,40 din/lit

Trenutno važeće cene (06.10.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  165,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 162,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 93,40 din/lit

Trenutno važeće cene (04.10.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  165,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 162,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 92,90 din/lit

Cena sirove nafte (BRENT) je prvi put posle skoro 2 godine veća od 80 USD/bbl, a cena Russian Export Blend Crude Oil je u korelaciji. Posledično, cene derivata u Republici Srbiji rastu. Razlog za to je što NIS, kao jedini proizvođač u Republici Srbiji, svoje veleprodajne cene (to su de facto reperne nabavne cene za benzinske pumpe u Republici Srbiji) usklađuje sa svetskim berzanskim cenama sirove nafte i njenih derivata. Može se diskutovati o okolnosti da je polovina energetskog bilansa Srbije (1.2 od 2.5 miliona tona sirove nafte godišnje) izvučena iz domaćih naftnih izvora, dakle NE po svetskim berzanskim cenama, ali je nesporno da se nabavne cene derivata kalkulišu kao da je sva sirova nafta uvezena.

Trenutno važeće cene (02.10.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  164,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 161,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 92,40 din/lit

U periodu od 21.09. do 24.09.2021. , došlo je do porasta berzanskih cena sirove nafte, posledično i nabavnih cena evrodizela kod jedinog proizvođača u Republici Srbiji. S druge strane, verovatno iz sezonskih razloga i pada prodaje, smanjena je cena EP BMB-95. Sa kašnjenjem, ali ipak u skladu sa politikom veleprodajnih cena kod NIS, promenjene su maloprodajne cene na pumpama.

Trenutno važeće cene (24.09.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  163,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 161,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 91,40 din/lit

U periodu od 10.09. do 21.09.2021. , došlo je do porasta berzanskih cena derivata nafte, posledično i nabavnih cena kod jedinog proizvođača u Republici Srbiji.

Trenutno važeće cene (21.09.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  162,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 161,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 91,40 din/lit

U periodu od 28.08. do 10.09.2021. došlo je do porasta berzanskih cena evrodizela.

Trenutno važeće cene (10.09.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  162,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 161,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 91,40 din/lit

U periodu od 26.08. do 28.08.2021. došlo je do porasta berzanskih cena evrodizela. Ipak, pošto se posledice porasta cena u nabavci registruju sa kašnjenjem, na konkurentskim pumpama došlo je do smanjenja cena derivata u maloprodaji, koju Gaspetrol prati. Gas, nezavisno od ove logike poskupljuje, navodno zbog remonta proizvodnih kapaciteta u Rumuniji.

Trenutno važeće cene (28.08.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  161,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 160,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 90,90 din/lit

U periodu od 29.08. 2019. došlo je do draramatičnih promena u svetu u vezi sa pandemijom covid-19, čega smo svi bolno svesni. U međuvremenu i naš site je izgubio funkcionalnost. Danas, 2 godine kasnije, VRATILI SMO SE! sealed

Trenutno važeće cene (26.08.2021) su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  162,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 161,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 90,40 din/lit

U periodu 27.07.2019-29.08. 2019. došlo je do realtivnog mirovanja cene sirove nafte. Zbog smanjenja premija sa kojima je NIS fiormirao veleprodajne cene, cena u nabavci je nešto smanjena pa su i cene na pumpama u padu.

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  159,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 161,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 90,40 din/lit

U periodu 22.06.2019-27.07. 2019. došlo je do rasta cene sirove nafte. Zbog smanjenja premija sa kojima je NIS fiormirao veleprodajne cene, cene na pumpama su stagnirale i ostale gotovo nepromenjene. Suprotan trend imale su samo cene autogasa i one su pojeftinile. Višestruke promene cena nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 27.07.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1 EVRODIZEL  160,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 151,60 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,40 din/lit

U periodu 26.03.2019-21.06. 2019. došlo je prvo do pada cene sirove nafte (dramatični pad u maju i na početku juna), a onda i do oporavka cena, odnosno rasta cena na svetskom tržištu (krajem juna). Na benzinskim stanicama maloprodajne cene Evrodizela su u velikoj meri pale i sada se prati dalje kretanje. Cene benzina i autogasa, suprotno očekivanom, nisu pratile trend cena evrodizela i za posmatrani period su porasle. Višestruke promene cena NA NIŽE i na više nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 21.06.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  160,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 151,60 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 79,90 din/lit

U periodu 04.03.2019-26.03. 2019. došlo je do rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih promena cena derivata na benzinskim stanicama NAVIŠE. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 26.03.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  163,60 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 74,90 din/lit

U periodu 22.02.2019-04.03. 2019. došlo je do rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama NAVIŠE. Potpuno drugačijom logikom koja zavisi od uvoznih cena i konkurencije na domaćem tržišu, suprotno očekivanom, cene auto gasa su pale. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 04.03.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  162,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 73,90 din/lit

U periodu decembar 2018-januar 2019. došlo je do pada  cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama NANIŽE. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 04.01.2019 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  158,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,40 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 78,40 din/lit

U periodu novembar-decembar 2018. došlo je do pada  cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama NANIŽE. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 10.12.2018 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  162,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 147,90 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 82,40 din/lit

U periodu septembar-oktobar 2018. zbog naglog skoka cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama. Te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike. Trenutne cene od 12.10.2018 su:

ed. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  169,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 158,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 82,90 din/lit

U periodu 20.04.2018-16.05.2018. zbog naglog skoka cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama. Zbog godišnjeg odmora moderatora site-a te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike.

Na dan 15.05.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  159,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 150,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 12.04.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  155,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 03.04.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 28.03.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,40 din/lit

Na dan 02.02.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,90 din/lit

Na dan 29.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,90 din/lit

Na dan 26.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  153,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,40 din/lit

Na dan 19.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  152,70 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,40 din/lit

Na dan 15.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  151,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 08.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  151,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 25.12.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 21.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 14.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 08.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,30 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 06.09.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  146,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 141,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 73,40 din/lit

Na dan 14.04.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  152,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 79,40 din/lit

Na dan 02.02.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 78,90 din/lit

Na dan 02.02.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  149,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 25.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  148,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 141,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 16.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  147,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 139,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 05.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  145,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 137,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,40 din/lit

Na dan 01.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  145,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 136,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,40 din/lit

Na dan 11.07.2016. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  139,30 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 133,30 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 66,40 din/lit

Na dan 18.11.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRO EL  151,87 din/lit

Na dan 03.11.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRO EL  151,84 din/lit

Na dan 01.10.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRO EL  152,52 din/lit

Na dan 25.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRO EL  147,00 din/lit

Na dan 22.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRO EL  146,00 din/lit

20.08.2014.
Na repernu cenu daje se ugovoreni popust, a dodaju ugovoreni transportni troškovi. Na dan 20.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EVRO EL  147,00 din/lit

Na dan 26.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 158,40 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  158,40 din/lit
4 mazut “S” 65,94 din/kg

Na dan 20.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 157,90 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  157,90 din/lit
4 mazut “S” 65,27 din/kg

Na dan 16.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 156,30 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,30 din/lit
4 mazut “S” 64,88 din/kg

Na dan 12.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 154,70 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  154,70 din/lit
4 mazut “S” 63,88 din/kg

Na dan 06.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,10 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  155,10 din/lit
4 mazut “S” 64,48 din/kg

Na dan 02.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 156,10 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,10 din/lit
4 mazut “S” 64,79 din/kg

Na dan 21.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,80 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  155,80 din/lit
4 mazut “S” 64,38 din/kg

Na dan 16.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 154,70 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  154,70 din/lit
4 mazut “S” 63,29 din/kg

Na dan 05.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,30 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  155,30 din/lit
4 mazut “S” 62,96 din/kg

Na dan 29.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 156,30 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,30 din/lit
4 mazut “S” 62,95 din/kg

Na dan 23.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,70 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  155,70 din/lit
4 mazut “S” 62,50 din/kg

Na dan 07.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 154,90 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4 mazut “S” 62,72 din/kg

Na dan 31.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,20 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  155,20 din/lit
4 mazut “S” 62,58 din/kg

Na dan 24.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 154,40 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  154,40 din/lit
4 mazut “S” 62,52 din/kg

Na dan 17.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,40 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut “S” 62,89 din/kg

Na dan 12.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,90 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut “S” 63,70 din/kg

Na dan 26.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 156,60 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut “S” 64,62 din/kg

Na dan 20.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 156,10 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut “S” 63,70 din/kg

Na dan 04.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,30 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut “S” 64,22 din/kg

Na dan 24.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,00 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut “S” 63,43 din/kg

Na dan 14.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,50 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,40 din/lit
4 mazut “S” 63,12 din/kg

Na dan 06.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 156,50 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  156,40 din/lit
4 mazut “S” 63,90 din/kg

Na dan 23.12.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 152,00 din/lit
2 EURO BMB 149,90 din/lit
3  EVRO EL  151,00 din/lit
4 mazut “S” 63,71 din/kg

Na dan 17.12.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 150,90 din/lit
2 EURO BMB 149,90 din/lit
3  EVRO EL  151,00 din/lit
4 mazut “S” 63,71 din/kg

Na dan 28.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 152,00 din/lit
2 EURO BMB 149,90 din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut “S” 65,54 din/kg

Na dan 07.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 150,40 din/lit
2 EURO BMB 149,90 din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut “S” 65,80 din/kg

Na dan 01.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 150,90 din/lit
2 EURO BMB 149,90 din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut “S” 65,80 din/kg

Na dan 22.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 151,50 din/lit
2 EURO BMB 150,90 din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut “S” 64,19 din/kg

Na dan 08.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 150,90 din/lit
2 EURO BMB 150,90 din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut “S” 64,58 din/kg

Na dan 03.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 151,40 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut “S” 65,36 din/kg

Na dan 26.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 153,40 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut “S” 65,84 din/kg

Na dan 24.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 153,40 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut “S” 65,84 din/kg

Na dan 18.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,00 din/lit
2 EURO BMB 153,40 din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4  mazut “S” 66,97 din/kg

Na dan 12.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,90 din/lit
2 EURO BMB 153,40 din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4  mazut “S” 67,51 din/kg

Na dan 05.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 155,30 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  151,90 din/lit
4  mazut “S” 66,73 din/kg

Na dan 02.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 153,90 din/lit
2 EURO BMB 152,40 din/lit
3  EVRO EL  151,90 din/lit
4  mazut “S” 66,50 din/kg

Na dan 26.08.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 151,90 din/lit
2 EURO BMB 150,90 din/lit
3  EVRO EL  137,06 din/lit
4  mazut “S” 66,50 din/kg

Na dan 28.08.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena jed.mere
1  EURO NSD 152,90 din/lit
2 EURO BMB 150,90 din/lit
3  EVRO EL  136,56 din/lit
4  mazut “S” 66,05 din/kg