Trgovina na malo sa preduzećima

Postanite jedan od naših 300 jednako važnih kupaca koji gorivo za vozila svog preduzeća preuzimaju na našim benzinskim stanicama BP Hipodrom u Pančevu, BP Arsenov u Omoljici ili BP Breg u Vršcu. Prethodno je potrebno:


- da porazgovaramo
- da potpišemo Ugovor o snabdevanju
- da dogovorimo instrument obezbeđenja plaćanja


Za razgovor i zaključenje ugovora ćete biti potpuno spremni ako:
- znate okvirno svoje potrebe
- ponesete sa sobom podatke o preduzeću (PIB, matični broj, poslovni račun, kontakt telefone, kopiju kartona deponovanih potpisa)
- ponesete pečat, osmeh i dobru volju


Očekujemo Vas. Mi smo već pripremili pečat, osmeh i dobru volju.


Saradnja otpočinje odmah. Otvorićemo karton vašeg preduzeća. Prilikom svakog preuzimanja goriva, prijem goriva se potpisuje na kartonu Vašeg preduzeća. Gorivo izdajemo SAMO licima koja ste za to ovlastili ili u vozila sa Vašeg spiska vozila. Prodato gorivo se obračunava i fakturiše 15-dnevno. Način obezbeđivanja plaćanja je najčešće potpisana menica, preuzmite menično ovlašćenje.