REPERNE CENE GASPETROL DOO

U periodu 20.04.2018-16.05.2018. zbog naglog skoka cena sirove nafte na svetskom tržištu, posledično je došlo do višestrukih, skoro dnevnih promena cena derivata na benzinskim stanicama. Zbog godišnjeg odmora moderatora site-a te promene nisu unošene, ali na Vaš zahtev dostavićemo sve sukcesivne cenovnike.


Na dan 15.05.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  159,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 150,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 12.04.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  155,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 03.04.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 28.03.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,40 din/lit

 


Na dan 02.02.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,90 din/lit

Na dan 29.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  154,00 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 145,00 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,90 din/lit

Na dan 26.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  153,50 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,50 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,40 din/lit

Na dan 19.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  152,70 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 76,40 din/lit

Na dan 15.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  151,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 144,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 08.01.2018. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  151,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 25.12.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 21.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,20 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 14.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:


red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,70 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit


 


Na dan 08.11.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,30 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 75,90 din/lit

Na dan 06.09.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  146,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 141,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 73,40 din/lit

Na dan 14.04.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  152,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 146,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 79,40 din/lit

Na dan 02.02.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  150,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 143,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 78,90 din/lit

Na dan 02.02.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:

red. br. derivat cena jed.mere
1  EVRODIZEL  149,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 142,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 25.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  148,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 141,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 16.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  147,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 139,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,90 din/lit

Na dan 05.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  145,90 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 137,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,40 din/lit

Na dan 01.01.2017. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  145,40 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 136,80 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 77,40 din/lit

Na dan 11.07.2016. godine, kao važeći CENOVNIK derivata nafte na BP Hipodrom, Pančevo usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRODIZEL  139,30 din/lit
2 EURO PREMIJUM BMB-95 133,30 din/lit
3 AUTO GAS (TNG) 66,40 din/lit

Na dan 18.11.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  151,87 din/lit

Na dan 03.11.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  151,84 din/lit


Na dan 01.10.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  152,52 din/lit


Na dan 25.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  147,00 din/lit


Na dan 22.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  146,00 din/lit


20.08.2014.
Na repernu cenu daje se ugovoreni popust, a dodaju ugovoreni transportni troškovi. Na dan 20.08.2014. godine, kao reperna cena GASNOG ULJA EKSTRALAKOG EVRO EL u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvaja se:red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EVRO EL  147,00 din/lit


Na dan 26.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 158,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  158,40 din/lit
4 mazut "S" 65,94 din/kg

Na dan 20.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 157,90  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  157,90 din/lit
4 mazut "S" 65,27 din/kg

Na dan 16.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,30 din/lit
4 mazut "S" 64,88 din/kg

Na dan 12.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 154,70  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  154,70 din/lit
4 mazut "S" 63,88 din/kg

Na dan 06.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,10  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,10 din/lit
4 mazut "S" 64,48 din/kg

Na dan 02.06.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,10  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,10 din/lit
4 mazut "S" 64,79 din/kg

Na dan 21.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,80  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,80 din/lit
4 mazut "S" 64,38 din/kg

Na dan 16.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 154,70  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  154,70 din/lit
4 mazut "S" 63,29 din/kg

Na dan 05.05.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,30 din/lit
4 mazut "S" 62,96 din/kg

Na dan 29.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,30 din/lit
4 mazut "S" 62,95 din/kg

Na dan 23.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,70  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,70 din/lit
4 mazut "S" 62,50 din/kg

Na dan 07.04.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 154,90  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4 mazut "S" 62,72 din/kg

Na dan 31.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,20  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  155,20 din/lit
4 mazut "S" 62,58 din/kg

Na dan 24.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 154,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  154,40 din/lit
4 mazut "S" 62,52  din/kg

Na dan 17.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 62,89  din/kg

Na dan 12.03.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,90  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 63,70  din/kg

Na dan 26.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,60  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 64,62  din/kg

Na dan 20.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,10  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 63,70  din/kg

Na dan 04.02.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 64,22  din/kg

Na dan 24.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,00  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,00 din/lit
4 mazut "S" 63,43  din/kg

Na dan 14.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,50  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,40 din/lit
4 mazut "S" 63,12  din/kg

Na dan 06.01.2014. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 156,50  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  156,40 din/lit
4 mazut "S" 63,90  din/kg

Na dan 23.12.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 152,00  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,00 din/lit
4 mazut "S" 63,71  din/kg

Na dan 17.12.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 150,90  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,00 din/lit
4 mazut "S" 63,71  din/kg

Na dan 28.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 152,00  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 65,54  din/kg

Na dan 07.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 150,40  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 65,80  din/kg

Na dan 01.11.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 150,90  din/lit
2 EURO BMB  149,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 65,80  din/kg

Na dan 22.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 151,50  din/lit
2 EURO BMB  150,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 64,19  din/kg

Na dan 08.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 150,90  din/lit
2 EURO BMB  150,90  din/lit
3  EVRO EL  151,40 din/lit
4 mazut "S" 64,58  din/kg

Na dan 03.10.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 151,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut "S" 65,36  din/kg

Na dan 26.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 153,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut "S" 65,84  din/kg

Na dan 24.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 153,40  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  153,40 din/lit
4  mazut "S" 65,84  din/kg

Na dan 18.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,00  din/lit
2 EURO BMB  153,40  din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4  mazut "S" 66,97  din/kg

Na dan 12.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,90  din/lit
2 EURO BMB  153,40  din/lit
3  EVRO EL  154,90 din/lit
4  mazut "S" 67,51  din/kg

Na dan 05.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 155,30  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  151,90 din/lit
4  mazut "S" 66,73  din/kg

Na dan 02.09.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 153,90  din/lit
2 EURO BMB  152,40  din/lit
3  EVRO EL  151,90 din/lit
4  mazut "S" 66,50  din/kg

Na dan 26.08.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 151,90  din/lit
2 EURO BMB  150,90  din/lit
3  EVRO EL  137,06 din/lit
4  mazut "S" 66,50  din/kg

Na dan 28.08.2013. godine, kao reperne cene u odnosu na koje se formira cena za prodaju u tranzitu, usvajaju se:

red. br.  derivat cena  jed.mere
1  EURO NSD 152,90  din/lit
2 EURO BMB  150,90  din/lit
3  EVRO EL  136,56 din/lit
4  mazut "S" 66,05  din/kg